วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน ครั้งที่15

ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 29 กันยายน 2554

บรรยากาศ
อากาศกำลังสบาย
รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจเรียนมากตอบคำถามกันเยอะมาก
ความรู้ที่ได้รับ
ส่งงานสื่อเกมการศึกษา
สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเป็น Mind Map
งาน
แก้ไขสื่อเกมการศึกษา
นัดสอบปลายภาค ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554


บันทึการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

บันทึครั้งที่ 14  วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากมีกิจกรรมการแสดงทางนาฏศิลป์

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่13

ครั้งที่ 13  วันพุธที่ 14 กันยายน 2554

บรรยากาศ
 อากาศร้อนมากแต่นั้งไปสักพักก็เย็นสบาย
ความรู้ที่ได้รับ
 อาจารย์ดูบล็อกและบอกข้อผิดพลาดของแต่ละคน เพื่อจะได้ไปแก้ไข
 แนะนำวิธีทำเกมการศึกษา ภาพต่อติด
 การทำ สไลด์
งาน
ทำเกมการศึกษาตามหน่วยที่ได้รับมอบหมาย และนำมาให้อาจารย์ดูวันพุธตอนเช้า

บันทึการเรียนรู้ ครั้งที่ 12

ครั้งที่ 12  วันพุธที่ 7 กันยายน 2554

บรรยากาศ
บรรยากาศในห้องปกติเหมือนเดิมร้อนอย่างไรก็ร้อนอย่างนั้น

ความรู้ที่ได้รับ
เกมการศึกษามี 9 แบบ คือ การจับคู่ การต่อภาพให้สมบูรณ์ การวางภาพต่อปลาย การเรียงลำดับ การจัดหมวดหมู่การสังเกตราละเอียดของภาพ การจับคู๋แบบตารางสัมพันธ์ พื้นฐานการบวก การหาความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนด
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อมาจับฉลากหมวดที่จะนำไปทำเกมการศึกษา ซึ่งกลุ่มดิฉันได้หมวด 18 คือ ปลอดภัยไว้ก่อน     อาจารย์แจกกระดาษเพื่อนำไปทำเกมการศึกษา กลุ่มละ1แผ่น
งาน
ทำเกมการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย "หมวดปลอดภัยไว้ก่อน"

บันทึการเรียนรู้ครั้งที่11

ครั้งที่11 วัน พุธที่ 31 สิงหาคม 2554

บรรยากาศ
อากาศเย็นกำลังดี
แต่ห้องแน่นนิดนึงวันนี้

ความรู้ที่ได้
อาจารย์ให้ส่งสื่อที่ทำจากเศษวัสดุเหลือใช้ แล้วร่วมกันสนทนาว่าสื่อนี้ดียังไง หรือไม่ดียังไง
สื่อที่ทำขึ้นมานั้น ต้องแข็งแรง คงทนต่อการเล่น
สื่อที่ดีต้องเล่นได้หลายรูปแบบ
เกมการศึกษาแบ่งเป็น การจับคู่ การจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ การเรียงลำดับ การหาความสัมพันธ์ การสังเกตรายละเอียดของภาพ ต่อภาพให้สมบูรณ์ วางภาพต่อปลาย พื้นฐานการบวก การจัดหมวดหมู่
อาจารย์สอนทำแผนผังความคิด (Mind Map)ในคอม เพื่อที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้แล้วนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการทำแผนผังความคิด (Mind Map)
งาน
ทำแผนผังความคิด(Mind Map)ในโปรแกรม เพื่อนำมาใส่ในบล็อก

งานที่ส่ง ( สื่อ)


บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 10 วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2554

ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากอาจารย์ติดประชุม
อาจารย์สั้งงาน
ให้ทำสื่อจากวัสดุเหลือใช้

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 9 วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2554
               บรรยากาศภายในห้อง
- อากาศดีมากแต่ห้องอาจจะแคบไปนินึง
-สนุกกับการดูสื่อและเล่นสื่อ
               ความรู้ที่ได้รับ
-การสร้างสื่อเวลาเราสร้างต้องคำนึงถึงความแข็งแรง
 คงทน ประหยัด และสื่อชิ้นหนึ่งสามารถเล่นได้หลายอย่าง
 หลายรูปแบบ
-เกมการศึกษาเป็นอย่างไร
-รู้การทำเกมการศึกษา

งานที่ส่ง