วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 10 วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2554

ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากอาจารย์ติดประชุม
อาจารย์สั้งงาน
ให้ทำสื่อจากวัสดุเหลือใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น