วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน ครั้งที่15

ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 29 กันยายน 2554

บรรยากาศ
อากาศกำลังสบาย
รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจเรียนมากตอบคำถามกันเยอะมาก
ความรู้ที่ได้รับ
ส่งงานสื่อเกมการศึกษา
สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเป็น Mind Map
งาน
แก้ไขสื่อเกมการศึกษา
นัดสอบปลายภาค ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น