วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึการเรียนรู้ครั้งที่11

ครั้งที่11 วัน พุธที่ 31 สิงหาคม 2554

บรรยากาศ
อากาศเย็นกำลังดี
แต่ห้องแน่นนิดนึงวันนี้

ความรู้ที่ได้
อาจารย์ให้ส่งสื่อที่ทำจากเศษวัสดุเหลือใช้ แล้วร่วมกันสนทนาว่าสื่อนี้ดียังไง หรือไม่ดียังไง
สื่อที่ทำขึ้นมานั้น ต้องแข็งแรง คงทนต่อการเล่น
สื่อที่ดีต้องเล่นได้หลายรูปแบบ
เกมการศึกษาแบ่งเป็น การจับคู่ การจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ การเรียงลำดับ การหาความสัมพันธ์ การสังเกตรายละเอียดของภาพ ต่อภาพให้สมบูรณ์ วางภาพต่อปลาย พื้นฐานการบวก การจัดหมวดหมู่
อาจารย์สอนทำแผนผังความคิด (Mind Map)ในคอม เพื่อที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้แล้วนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการทำแผนผังความคิด (Mind Map)
งาน
ทำแผนผังความคิด(Mind Map)ในโปรแกรม เพื่อนำมาใส่ในบล็อก

งานที่ส่ง ( สื่อ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น