วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึการเรียนรู้ ครั้งที่ 12

ครั้งที่ 12  วันพุธที่ 7 กันยายน 2554

บรรยากาศ
บรรยากาศในห้องปกติเหมือนเดิมร้อนอย่างไรก็ร้อนอย่างนั้น

ความรู้ที่ได้รับ
เกมการศึกษามี 9 แบบ คือ การจับคู่ การต่อภาพให้สมบูรณ์ การวางภาพต่อปลาย การเรียงลำดับ การจัดหมวดหมู่การสังเกตราละเอียดของภาพ การจับคู๋แบบตารางสัมพันธ์ พื้นฐานการบวก การหาความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนด
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อมาจับฉลากหมวดที่จะนำไปทำเกมการศึกษา ซึ่งกลุ่มดิฉันได้หมวด 18 คือ ปลอดภัยไว้ก่อน     อาจารย์แจกกระดาษเพื่อนำไปทำเกมการศึกษา กลุ่มละ1แผ่น
งาน
ทำเกมการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย "หมวดปลอดภัยไว้ก่อน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น