วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554

อาจารย์ให้อาจารย์พี่บาสเข้ามาสอนแทน  พี่บาสให้เขียนประวัติส่วนตัว และให้เขียนลักษณะเด่นของตัวเองลงในกระดาษที่แจกให้  เพื่อให้อาจารย์ลองทายว่าเป็นใคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น