วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที่ 4

ครั้งที่ 4  วันพุธที่   14  กรกฎาคม  2554

เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่นักศึกษาต้องไปเข้าพิธีไหว้ครูและบายศรีเอก วันนี้จึงไม่มีการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น