วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บีกทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 5  วันพุธที่  20  กรกฎาคม  2554

อาจารย์ให้นำไปรษณีย์บัตรที่อาจารย์ได้ให้ไปวาดภาพโทษของยาเสพติดมาติดป้าย   เพื่อนำไปเดินรณรงค์เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด  โดยมีน้องปี 1 มาร่วมในการเดินรณรงค์ครั้งนี้ด้วย
              
-
อาจารย์สอนร้องเพลงที่ใช้ในการเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติด 

-
เมื่อเดินรณรงค์เสร็จจึงนำไปรษณีย์บัตรที่มีรูปภาพโทษของยาเสพติดไปส่งที่ไปรษณีย์  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น