วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2 วันพุธที่  6  กรกฎาคม 2554

-อาจารย์ให้ฟังเพลง
-
อธิบายความหมายของสื่อและการเรียนรู้
 
ว่าสื่อเป็นตัวกลางระหว่างครูกับนักเรียน การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
-
รู้ว่าการเรียนมี 3ส่วน คือ ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป
-
รู้วิธีการนำเพลงไปใช้ในการการสอนว่าเพลงแบบนี้ควรอยู่ในขั้นไหน

ตอนเเรกนั่งเรียนในห้องแอร์เย็นสบายกำลังเรียนไปได้ดีอยู่ๆๆก็มีคนมาไล่ที่ก็ต้องย้ายห้องไปอีกห้องหนึ่งซึ่งแอร์ร้อนมากเน็ตก็ช้าแต่เรียนก็เข้าใจอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น