วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 6 วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2554

-
อาจารย์อธิบายถึงการเดินรณรงค์และให้เขียนว่าอะไรบ้างที่เป็นสื่อในการเดินรณรงค์
-
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการเดินรณรงค์มีอะไรบ้าง
  1.
ไปรษณียบัตร
  2.
ป้าย
  3.
ตัวบุคคล
  4.
เพลง
  5.
การเดินรณรงค์
  6.
รูปภาพ
  7.
คำพูด คำขวัญต่างๆ

-
อาจารย์สอนให้ประดิษฐุ์
  1.
ภาพหมุน
  2.
ภาพยก
  3.
ภาพเลื่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น