วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที่ 7

ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554
บร
รยากาศ
ร้อนมากๆเหมือนฝนจะตก
ความรู้ที่ได้รับ- อาจารย์ให้ส่งงานที่สั่งในสัปดาห์ที่แล้ว
-
อาจารย์ตรวจป๊อบอัพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับป๊อบอัพ


- อาจารย์สอนให้พับ/ตัดกระดาษเป็นรูปปาก ทำสมุดเล่มเล็กจากกระดาษเหลือใช้  และตัดกระดาษขนาด  3 x 12  ให้ทำเป็นรูปสัตว์และทำเป็นขั้นๆโดยใช้ลายเส้น

-
อาจารย์นัดให้มาดูการพับ การตัด การประดิษฐ์ต่างๆ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น